Voor elk kind

Op maat van jouw kind en jouw gezin

Participatietoeslagen

Zorgtoeslagen

Specifieke situaties

Het Groeipakket verschilt van kind tot kind. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van jouw specifieke situatie.

 

Situatie kind

Situatie gezin

Regio

Tot 18 jaar Gescheiden ouder Verhuizen naar Vlaanderen
Studenten secundair onderwijs Alleenstaande ouder Verhuizen van Vlaanderen naar een andere regio in België
Studenten hoger onderwijs Overleden ouder Brussel (participatietoeslagen)
Jobstudenten Pleegouder Buitenland
Schoolverlaters    
Pleegkind    
Weeskind    
Kind met een handicap    
Kind met niet-Belgische nationaliteit