Herziening

De ondersteuningsbehoefte van je kind wordt systematisch herzien wanneer de erkenningstermijn ten einde loopt. Zes maanden voor het beëindigen van de toegekende termijn ontvang je van Opgroeien een uitnodiging om nieuwe formulieren in te vullen. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. De procedure wordt automatisch opnieuw opgestart.

Herziening eerder aanvragen?

Je kan als ouder een herziening aanvragen wanneer er nieuwe ondersteuningsnoden opduiken, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij intensievere (therapeutische) ondersteuning. Je richt je vraag opnieuw aan je uitbetaler Groeipakket. Zodra Opgroeien hiervan op de hoogte is, zullen zij informatie opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening, 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening, 
  • de uitbreiding van de ondersteuning.