Automatische herziening

De ondersteuningsbehoefte van je kind wordt systematisch herzien op de leeftijd van 6, 12 of 18 jaar. Zes maanden voor het beëindigen van de toegekende termijn ontvang je van team Zoë nieuw in te vullen formulieren. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. De procedure wordt automatisch opnieuw doorlopen.

Hoe vraag ik als ouder een herziening aan?

Je kan als ouder een herziening aanvragen wanneer er nieuwe elementen opduiken tijdens de duurtijd van het attest, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning. Je richt je vraag opnieuw aan je uitbetaler Groeipakket. Zodra Opgroeien hiervan op de hoogte is, zullen zij informatie opvragen over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening, 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening, 
  • de veranderde onderwijsvorm, 
  • de evolutie en frequentie van de huidige therapie
  • ...