Je ontvangt van Opgroeien:

  • een attest met het resultaat van het onderzoek
  • informatie over bijkomende voordelen (als je ervoor in aanmerking komt)

Opgroeien stuurt dat attest ook naar:

  • je uitbetaler Groeipakket. Zo kan je uitbetaler het bedrag en de periode van de zorgtoeslag bepalen en je informeren over je recht op zorgtoeslag.
  • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zo kan je mogelijk een aantal voordelen automatisch krijgen, bv. het sociaal tarief elektriciteit of aardgas, een vermindering op je belastingen …