De tijdsduur die ouders nodig hebben om alle informatie te verzamelen en te bezorgen aan Opgroeien varieert tussen 4 en 8 maanden. Pas wanneer Opgroeien over alle informatie beschikt is een aanvraag klaar voor evaluatie. Vanaf dat moment verwerkt Opgroeien de evaluaties binnen 3 maanden. Dit engagement geldt voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2022.