Waarom Family ProEf?

De lokale besturen zetten zich continu in om een dienstverlening op maat van de inwoners te bieden. Met het lokale gezinsbeleid willen zij ook hun gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen via gerichte toelagen en andere gezinsvoordelen. Daarbij botsen ze echter soms op drempels:

  • de betrokken gezinnen identificeren is niet altijd eenvoudig
  • de instrumenten ontbreken om de nodige gegevens automatisch samen te brengen en te verwerken
  • het arbeidsproces is intensief en de doorlooptijd is vaak lang
  • de gezinnen worden belast met administratieve rompslomp

In het project Family ProEf willen Wingene, Leuven, Ledegem en de andere projectpartners die drempels wegwerken en het mogelijk maken om toelagen en voordelen in het kader van het lokale gezinsbeleid proactief, automatisch en efficiënt toe te kennen.

Wat doet Family ProEf?

Family ProEf zet in op het hergebruiken van gegevens die al beschikbaar zijn in het Groeipakket

Het onderzoek dat een lokaal bestuur moet doen om gezinnen een lokale toelage of voordeel te kunnen bieden, is meestal al gedaan door de Vlaamse overheid voor het Groeipakket: adresgegevens​, gezinssamenstelling, inkomenssituatie​, rekeningnummer​, schoolgegevens​, recht op (een toelage uit) het Groeipakket ...

Via een samenwerking met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket kunnen ook de lokale besturen deze gegevens gebruiken voor hun lokaal gezinsbeleid.

> Hoe werkt dat?

Wie werkt mee aan het project?

In het project Family ProEf werken Wingene, Leuven, Ledegem en 41 andere lokale besturen samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) om op basis van gegevens uit het Groeipakket proactief en maximaal geautomatiseerd toelagen, kortingen of andere voordelen toe te kennen aan gezinnen met kinderen in Vlaanderen in het kader van het lokale gezinsbeleid.

 

Gemeente zonder Gemeentehuis

Het project Family ProEf wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU. 

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.