Wat is het aanbod van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket?

Het aanbod bestaat uit 4 mogelijkheden, is in functie van gezinnen met kinderen en wordt telkens gekoppeld aan een specifiek sociaal voordeel in het kader van gezinsbeleid. Daarbij kunnen lokale besturen gebruik maken van de gegevens beschikbaar binnen het Groeipakket.

 1. Wil je een actueel cijfer krijgen van het aantal kinderen met een bepaalde toeslag in jouw gemeente, dan bezorgen wij jou een overzicht met het huidige aantal gezinnen en aantal kinderen in jouw gemeente. Dit is doelgroepbepalingAls je ons ook al laat weten dat je brieven wil sturen of een premie wil uitbetalen, kunnen wij je ook een simulatie bezorgen van hoeveel je dat in totaal zou kosten als je voor die aanpak zou kiezen. Zo kan je lokaal bestuur de middelen begroten en voorzien op basis van de effectieve situatie in de gemeente. 
 2. We kunnen het lokaal bestuur ondersteunen met de identificatie van een nog ongekende doelgroep via het delen van een gegevensbestand. Zo krijgt het bestuur een goed zicht op het doelpubliek en kan het gericht actie ondernemen door voordelen toe te kennen in het kader van het lokale gezinsbeleid. Het lokale bestuur krijgt dan bijvoorbeeld specifieke gegevens via een beveiligd bestand voor kinderen in een specifieke school om onmiddellijk een voordelig tarief toe te kennen.
 3. We kunnen een betaalbestand met financiële gegevens opmaken en delen in het kader van een specifieke opdracht, zodat het lokaal bestuur financiële tegemoetkomingen rechtstreeks kan betalen aan het gewenste doelpubliek. Het versleutelde betaalbestand bevat alle nodige gegevens voor een vlotte en automatische uitvoering.
 4. We kunnen gericht brieven sturen op maat van het lokaal bestuur naar het gewenste doelpubliek, om gezinnen te informeren over een bepaald lokaal aanbod. Dat kan gaan over een toelage, een bepaalde dienstverlening vanuit de organisatie of een ander voordeel dat de gezinnen toekomt, bijvoorbeeld korting op vrijetijdsbesteding of kortingsbonnen voor de buitenschoolse kinderopvang. We kunnen ook een aanvraagformulier of attest toevoegen.

Dienstencatalogus Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket werkte hiervoor een procedure uit om de gezinnen uit de gewenste doelgroep te selecteren op basis van een aantal parameters:

 • De dienstencatalogus (162 kB) bevat de toelagen uit het Groeipakket en andere parameters die als selectiebron gebruikt kunnen worden.

Het agentschap biedt ondersteuning op maat aan het lokaal bestuur om na te gaan welke parameters nodig zijn om hun doelpubliek zo precies mogelijk te omschrijven en te bereiken. Dit gebeurt telkens voor een specifieke opdracht en wordt enkel uitgevoerd na grondige analyse van de vraag en het doel.

Om te weten wat de mogelijkheden zijn, kan het lokaal bestuur terecht bij de dienst Partners van het agentschap en dit vanaf de conceptuele fase waarin de ideeën vorm krijgen en in een plan gegoten worden. Zo zijn de lokale besturen zeker dat zij alle betrokken gezinnen bereiken op een zeer laagdrempelige manier en via de meest geschikte kanalen.

Je kan zowel éénmalig als terugkerend gebruik maken van het gewenste aanbod, op afgesproken tijdstippen die passen in het gemeentelijk reglement en vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst.

Waar kan je terecht?

Bij de dienst Partners van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket: partners@vutg.be.

Je kan tijdens je verkenningsfase al contact opnemen voor informatie over je doelpubliek en over je opties.

Vanaf wanneer kan je gebruik maken van dit aanbod?

Je kan je vragen meteen sturen naar partners@vutg.be. Zo kunnen we de gewenste dienstverlening samen uitwerken.

Operationaliseren kan na het afsluiten van een protocol in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Kostprijs

We hanteren een flexibel kostenmodel, zodat we onze dienstverlening optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van elk lokaal bestuur. 

 • Anonieme simulatie/omgevingsanalyse van de doelgroep met aantallen en geschat budget:
  gratis
 • Gericht brieven (zonder gegevensdeling) laten versturen aan een specifieke doelgroep die VUTG voor het lokaal bestuur heeft gedetecteerd:
  € 250 + kostprijs brieven (€ 0,914 per omslag)
 • Gegevensdeling voor gemeenten met minder dan 46.000 inwoners (op 1 januari van het jaar van de samenwerkingsovereenkomst):
  € 500 + kostprijs brieven indien gewenst (€ 0,914 per omslag)
 • Gegevensdeling voor gemeenten vanaf 46.000 inwoners (op 1 januari van het jaar van de samenwerkingsovereenkomst):
  € 1000 + kostprijs brieven indien gewenst (€ 0,914 per omslag)

Bij de twee laatste opties (gegevensdeling) kunnen dus ook brieven verzonden worden, waarbij geen bijkomende 250 euro wordt aangerekend maar enkel de kostprijs van de brieven zelf.