Meisje leest boek

De schooltoeslag is er voor leerlingen in het kleuter-, lager, secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde.

Gaat je kind naar de hogeschool of universiteit
Dan kan je kind geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage.
Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie. Je student moet wél een aanvraag doen.