Voor wie?

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als:

  • je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde;
  • je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
  • je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten Basisverpleegkunde komen in aanmerking.
  • je kind voldoende aanwezig is op school.

Woont je kind in Vlaanderen en krijgt het al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch.

Woont je kind niet in Vlaanderen, dan moet je de schooltoeslag aanvragen.

Gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? 

Dan kan je kind geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelageOp www.studietoelagen.be vind je alle informatie. Je student moet wél een aanvraag doen.

Schoolgaande kinderen kunnen ook recht hebben op: