Moeder en kind voeren oefeningen uit op de grond

Fysiek of videoconsult

Hebben we alle info? Dan nodigen we jou en je kind uit bij de evaluerend arts. Een afspraak kan zowel digitaal als fysiek. We plannen een contact met de evaluerend arts die voor jou het dichtst bereikbaar is.

Tijdens het gesprek kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van je kind zijn. Ook kan je bepaalde zaken beklemtonen of vragen. De arts kan jou vragen om het dossier van kind te verduidelijken. Hij of zij kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. 

Tip: Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

De arts kan oordelen dat een consult niet nodig is omdat de documenten die je ons bezorgde voor zich spreken. In dat geval zal de arts de evaluatie telefonisch toelichten. Je kan als ouder alsnog een consult aanvragen.