1. Wat zijn de financiële voorwaarden?

Als je gezinsinkomen niet te hoog is in verhouding tot je gezinsgrootte, kan je voor je kind een schooltoeslag krijgen.

Wat is de gezinsgrootte en gezinssituatie?

 • De grootte van je gezin meten we in ‘punten’.
 • Hoe meer punten, hoe hoger de inkomensgrens.
 • Er zijn ook verschillende gezinssituaties: ten laste, gehuwd, zelfstandig of alleenstaand.

Wat is het gezinsinkomen?

 • Als je inkomen boven de inkomensgrens valt, krijg je geen toeslag.
 • Hoe verder je inkomen onder de inkomensgrens ligt, hoe hoger de toeslag kan zijn.
 • Als je inkomsten uit onroerend goed te hoog liggen ten opzichte van de rest van je inkomen, kan het dat je toch helemaal geen toeslag meer krijgt.

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in een pleeggezin verblijft op 31 augustus voor het betrokken schooljaar, is vrijgesteld van de financiële voorwaarden.

 

2. Wat zijn de pedagogische voorwaarden?

Je kind moet ingeschreven zijn in een school en voldoende naar school gaan. Het mag ook niet te oud zijn.

Welke types onderwijs komen in aanmerking?

Elke kleuter-, lagere of secundaire onderwijsinstelling die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.

Dat is zo voor bijna alle Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook studenten Basisverpleegkunde kunnen recht hebben op een schooltoeslag.

Een leerling in het secundair mag in het systeem ‘duaal leren’ of ‘leren en werken’ zitten. Er zijn dan lestijden in een erkende school of bij Syntra, gecombineerd met een deeltijdse stage of (betaalde) tewerkstelling in een bedrijf.

Een leerling die les volgt in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige gemeenschap, kan in aanmerking komen als die opleiding door de bevoegde overheid erkend is én er geen vergelijkbare opleiding in Vlaanderen bestaat. Dat komt zelden voor. Contacteer je uitbetaler!

Welke types onderwijs komen niét in aanmerking?

 • Thuisonderwijs
  Dat is bijvoorbeeld wanneer ouders hun kinderen zelf les geven. Van thuis uit online lessen volgen aan een erkende Vlaamse school is geen thuisonderwijs.
 • Ziekenhuisonderwijs
 • Privéonderwijs
  De privéscholen Eureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatius zijn wél erkend en hun leerlingen kunnen dus recht hebben op een toelage.
 • Tweedekansonderwijs (CVO)

Tot welke leeftijd komt je kind in aanmerking?

De leeftijdsgrens voor een schooltoeslag is 22 jaar.

Er is geen leeftijdsgrens voor studenten Basisverpleegkunde en leerlingen Buitengewoon Secundair Onderwijs. Zodra zo’n leerling 25 jaar is, moet je wel zelf een aanvraag doen. Contacteer je uitbetaler!

Hoe lang moet je kind ingeschreven zijn?

Je kind moet ingeschreven blijven tot en met de laatste schooldag van het schooljaar. Normaal is dat 30 juni.

Als je kind van school of (in het secundair) van richting wil veranderen, moet het binnen de 21 kalenderdagen opnieuw ingeschreven zijn.

Er is één uitzondering: als je kind op school vóór 30/6 de ‘eindkwalificatie’ (het diploma) behaalt van de opleiding waar het voor ingeschreven is, dan moet het niet ingeschreven blijven. Bijvoorbeeld in het modulair onderwijs kunnen leerlingen eind januari afstuderen.

Wanneer is je kind ‘voldoende aanwezig’?

Je kind moet niet enkel ingeschreven zijn in een school, het moet er ook naartoe gaan.
Om recht te hebben op een schooltoeslag moet je kind voldoende aanwezig zijn op school.

3. Wat zijn de nationaliteitsvoorwaarden?

Je kind moet de Belgische nationaliteit hebben.

Een niet-Belgisch kind kan in aanmerking komen:

 • Met een permanente verblijfsvergunning
 • Als het toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven (gezinshereniging);
 • Erkend als vluchteling of onder subsidiaire bescherming;
 • Erkend als niet-begeleide minderjarige vreemdeling;
 • Erkend als slachtoffer van mensenhandel of -smokkel;
 • Als pleegkind of -gast die al langer dan een jaar bij een pleeggezin verblijft.


Een verblijfskaart op basis van studies, vrijwilligerswerk of werk als au-pairjongere is niet voldoende. 
Het verblijfsrecht van een ouder is ook niet voldoende.

Wat als je een schooltoeslag kreeg, maar je niet (meer) aan alle voorwaarden voldoet?

Soms kan het gebeuren dat je (een deel van) de schooltoeslag moet terugbetalen, omdat achteraf blijkt dat je niet (meer) aan alle voorwaarden voldoet.