Een zorgtoeslagevaluatie gebeurt voor elk kind op dezelfde manier. Daarom gebruikt de arts een vast meetinstrument: de medisch-sociale schaal. Enkel wat in die schaal staat, telt mee voor de berekening van de zorgtoeslag. 

Het resultaat van de evaluatie wordt uitgedrukt in punten.

Op basis van dit aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  • bepalen of je kind recht heeft op de zorgtoeslag en voor welke periode
  • het bedrag van de zorgtoeslag bepalen
Een baby krijgt verzorging

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Je uitbetaler Groeipakket bepaalt op welk bedrag je recht hebt. Hij baseert zich hiervoor op het resultaat van de zorgtoeslagevaluatie. Die gebeurt door een evaluerend arts, erkend door Opgroeien.

Het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsbehoefte.