Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket wil de toegankelijkheid van deze website voor alle gebruikers continu verbeteren. 

  • De pagina’s van de website zijn overzichtelijk gestructureerd. 
  • Afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve tekst die de inhoud ervan beschrijft.
  • De filmpjes die u op de site ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven content.
  • Links zijn onderlijnd en hebben een goed contrasterende kleur.
  • De tekst van links maakt duidelijk naar welke informatie ze zullen leiden.
  • De site is bruikbaar voor wie het toetsenbord gebruikt om te navigeren.

Groeipakket.be werd gepubliceerd op 18 maart 2021.

Letters vergroten

Het lettertype op onze website kun je eenvoudig vergroten door de Ctrl-toets en + toets tegelijk in te drukken.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

Als overheidsdienst streven wij ernaar om de richtlijnen op te volgen van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1 niveau AA voor toegankelijke websites. Wij vinden het belangrijk om onze informatie voor alle burgers digitaal toegankelijk te maken.

Problemen?

Ondervind je problemen met de toegankelijkheid van deze website, contacteer ons dan.