Evaluatie ondersteuningsnood

Zodra er voor je kind een aanvraag is opgestart, kan je terecht bij Opgroeien, team Zoë (Zorgtoeslagevaluatie):

Beslissing zorgtoeslag

Voor vragen over je recht op zorgtoeslag, het bedrag en de toegekende periode, kan je terecht bij je uitbetaler van het Groeipakket.