Stuur de formulieren per post naar:

Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie (Zoë)
Coördinerend arts 
Hallepoortlaan 27 
1060 Brussel 

Bezorg ons de formulieren zoveel mogelijk samen in één envelop. Hebben we meer info nodig? Dan nemen we contact met je op. Vermeld zeker je e-mailadres en/of gsm-nummer.