Specifieke vragenlijsten

Wanneer er nog bijkomende informatie nodig is, vraag dan je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist om dit via de specifieke vragenlijsten in te vullen. Laad ze vervolgens op via het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin om ze aan Opgroeien te bezorgen.

Meer info op Evaluatie ondersteuningsnood | Kind en Gezin.