De uitbetaling van het Groeipakket is gescheiden van de verantwoordelijkheid die met de regie te maken heeft.

Persmoment project 'Family ProEf' op 8 februari 2023

Leuvense gezinnen krijgen voortaan automatisch bepaalde toelagen waar ze recht op hebben

Het is voor gezinnen niet altijd eenvoudig om wegwijs te geraken in de premies en toelagen waarop ze recht hebben. De stad Leuven en het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket werken samen om de geboortetoelage en de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking rechtstreeks te betalen aan de gezinnen die er recht op hebben, op basis van de gegevens van het Groeipakket en zonder administratieve rompslomp voor de ouders. Deze primeur voor Vlaanderen komt tot stand met steun van de Vlaamse overheid in het kader van het project FamilProEf (Vlaams relanceplan 'Gemeente zonder Gemeentehuis').  Leuven zet hiermee een grote stap op het vlak van automatische rechtentoekenning.