Gezinsbijslagen

 

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.190,68

 

Basisbedrag* (maandelijks) € 173,20
Schoolbonus
0-4 jaar € 21,65
5-11 jaar € 37,88
12-17 jaar € 54,12
18-25 jaar € 64,94

 

Wezentoeslag (maandelijks)
Halfwees € 138,56
Wees € 173,19
Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 87,41 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 116,41 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 271,66
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 448,42
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 448,42
12 – 14 punten over de drie pijlers € 448,42
15 – 17 punten over de drie pijlers € 509,89
18 – 20 punten over de drie pijlers € 546,31
+ 20 punten over de drie pijlers € 582,73

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 66,89

 

Sociale toeslag (maandelijks) Bedrag
1 of 2 kinderen Inkomen onder
34.526,91

€ 69,12 per kind

1 of 2 kinderen

Inkomen tussen 
€ 34.526,91 en 
€ 40.281,40

€ 35 per kind
> 2 kinderen Inkomen onder
34.526,91
€ 101,59 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen
34.526,91 en
€ 64.945,93
€ 79,94 per kind

 

Ondersteuningstoeslag (maandelijks) € 324,73

Participatietoeslagen

 

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,43

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 140,72

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2022 - 2023)
Onderwijs Extern/intern Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs     € 107,47  
Lager onderwijs   € 125,41 € 195,04 € 253,26
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 738,91 € 3387,57  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 290,80

€ 1173,24

€ 1377,56

intern € 751,52 € 1928,75  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 242,24

€ 977,60

€ 1147,84

intern € 626,27 € 1607,24  
Stelsel leren en werken   € 203,70 € 556,98 € 718,54
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 859,98

€ 1256,34

 
intern € 859,98 € 3773,03  
Hoger onderwijs € 51,82/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.