Gezinsbijslagen

 

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.214,49

 

Basisbedrag* (maandelijks) € 176,66
Schoolbonus
0-4 jaar € 22,08
5-11 jaar € 38,64
12-17 jaar € 55,20
18-25 jaar € 66,24

 

Wezentoeslag (maandelijks)
Halfwees € 141,33
Wees € 176,65

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 89,16 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 118,74 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 277,09
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
12 – 14 punten over de drie pijlers € 457,39
15 – 17 punten over de drie pijlers € 520,09
18 – 20 punten over de drie pijlers € 557,24
+ 20 punten over de drie pijlers € 594,38

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 68,23

 

Sociale toeslag (maandelijks) Bedrag
1 of 2 kinderen Inkomen lager dan
36.325,76 euro

€ 70,50 per kind

1 of 2 kinderen

Inkomen tussen 
36.325,76 en 42.380,06 euro

€ 35,70 per kind
> 2 kinderen Inkomen lager dan
36.325,76 euro
€ 103,62 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen
36.325,76 en
68.329,61 euro
€ 81,54 per kind

 

Ondersteuningstoeslag (maandelijks) € 331,22

Participatietoeslagen

 

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,50

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 143,53

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2023 - 2024)
Onderwijs Extern/intern Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs     € 113,17  
Lager onderwijs   € 132,06 € 205,38 € 266,68
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 778,07 € 3.567,11  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 306,21

€ 1.235,42

€ 1.450,57

intern € 791,35 € 2.030,97  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 255,08

€ 1.029,41

€ 1.208,68

intern € 659,46 € 1.692,42  
Stelsel leren en werken   € 214,50 € 586,50 € 756,62
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 905,56

€ 1.322,93

 
intern € 905,56 € 3.973,00  
Hoger onderwijs 54,56 euro/jaar (net als de studietoelage wordt deze uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.