Wie krijgt de kinderopvangtoeslag?

Je hebt recht op de kinderopvangtoeslag wanneer:

  • Je kind naar een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche in Vlaanderen of Brussel gaat;
  • en de prijs van de opvang niet afhangt van je inkomen.

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

Voor elke volledige dag (minstens 5 uur) dat je kind naar de opvang gaat, krijg je 3,50 euro.

Voor een halve dag in de opvang (minstens 3 uur), krijg je de helft van dat bedrag.

Hoe krijg je de kinderopvangtoeslag?

Krijgt je kind een Groeipakket? Dan ontvang je de kinderopvangtoeslag automatisch. Je moet geen aanvraag doen.

Krijgt je kind geen Groeipakket? Doe je aanvraag voor de kinderopvangtoeslag bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds).

Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag betaald?

Je uitbetaler van het Groeipakket betaalt de kinderopvangtoeslag maandelijks op de 20ste van de maand die volgt op de maand waarin je recht had.

Voorbeeld: je kind ging in november 10 volledige dagen naar de kinderopvang. Je ontvangt op 20 december 35 euro.

Valt de 20ste in het weekend of op een feestdag? Dan ontvang je de kinderopvangtoeslag de eerste werkdag die volgt op de 20ste.

Hoe berekenen we het aantal opvangdagen voor de kinderopvangtoeslag?

Je kinderopvang, onthaalouder of crèche geeft de aanwezigheid van je kind door aan Kind en Gezin.

Kind en Gezin bezorgt die informatie aan je uitbetaler van het Groeipakket.

Wanneer stopt je recht op de kinderopvangtoeslag?

Je hebt geen recht meer op de kinderopvangtoeslag:

  • zodra je kind naar een kinderopvang gaat waar de prijs afhangt van je inkomen;
  • zodra je kind naar de kleuterschool gaat.
    Ook wanneer je kind nog halve dagen naar de opvang gaat, is er geen recht meer op de kinderopvangtoeslag. Voor een schoolgaande kleuter van 3 en 4 jaar kun je wel recht hebben op een kleutertoeslag.