Wat zijn de meest voorkomende redenen dat je (een deel) moet terugbetalen?

Niet ingeschreven tot einde schooljaar

Je kind is niet meer ingeschreven in een erkende Vlaamse school de laatste schooldag, meestal 30 juni.

Het heeft dan geen recht meer op de schooltoeslag.


Uitzonderingen:

 • Als je kind de eindkwalificatie van de opleiding haalde in de loop van het jaar, blijft de toeslag behouden. Dat gebeurt vooral in het modulair onderwijs, eind januari.
 • Meerderjarige leerlingen in BuSO OV1 en OV2 die het onderwijs verlaten met het juiste attest, behouden ook hun toeslag.
 • Contacteer je uitbetaler in deze gevallen!
   

Veranderd van opleiding

Het bedrag van de toeslag kan wijzigen naargelang de opleiding. Een leerling die tijdens het schooljaar 2021-2022 of later van richting of niveau verandert, krijgt het hoogste bedrag van de gevolgde opleidingen. Je moet vanaf dat schooljaar dus geen deel van de toelage meer terugbetalen als de nieuwe opleiding ook recht geeft op schooltoeslag. Voor eerdere schooljaren is een terugvordering nog wel mogelijk.

Meer dan 21 dagen uitgeschreven in lager of secundair onderwijs

 • Je kind schreef in de loop van het schooljaar uit bij een school.
 • Het duurde langer dan 21 kalenderdagen voor het opnieuw in een school ingeschreven was.

Je kind heeft dan geen recht meer op een schooltoeslag.

Let dus op bij een uitschrijving vlak voor de kerst- of paasvakantie! Schrijf snel terug in.

Onvoldoende aanwezig op school

Een kind dat twee jaar op rij niet genoeg naar school gaat of teveel (ongewettigd) afwezig is, verliest het recht op een toeslag voor het tweede schooljaar.

De dagen waarop je kind niet naar school ging omdat de school of klas door corona gesloten was, tellen we op bij de aanwezige dagen.

Kleuters moeten een minimum aantal halve dagen aanwezig zijn.

 • Dat aantal stijgt met de leeftijd.
 • Voor kleuters van 2,5, 3 of 4 jaar die omwille van medische redenen vele dagen niet naar school konden, is er een uitzondering mogelijk met de nodige attesten.
  Contacteer je uitbetaler.

Leerlingen in het lager of secundair mogen hoogstens 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn op school.
 

Onvoldoende dagen op internaat

Op het einde van het schooljaar was je kind toch geen 149 of meer dagen op internaat.
Als je toelage hoger was omdat je kind op internaat zat, moet je dat deel terugbetalen.