Een moeder helpt haar baby drinken uit een glas

De meeste rechten worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag. 

Sommige rechten worden niet automatisch toegekend. Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie. Zij beschikken over het resultaat van de zorgtoeslagevaluatie via uitwisseling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ – de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert).

Een overzicht

Voordelen Automatisch toegekend Aan te vragen Voorwaarden
Zorgbudget voor mensen met een handicap Uitbetaald door je zorgkas   Meer informatie

Zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden

 

  Via je zorgkas Meer informatie
Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen   Via je ziekenfonds Meer informatie
Sociaal tarief gas en elektriciteit Via de FOD Economie   Meer informatie
Vermindering van de onroerende voorheffing Via de Vlaamse Belastingdienst  

Meer informatie

Belastingvrije som inzake personenbelasting Via de FOD Financiën   Meer informatie
Vermindering huurprijs van een sociale huurwoning Via wonenvlaanderen.be   Meer informatie
Parkeerkaart   Via de FOD Sociale Zekerheid Meer informatie
Belastingvoordelen voor je eigen voertuig   Via de FOD Sociale Zekerheid Meer informatie
Kosteloze begeleiderskaart   Via de NMBS Meer informatie
European Disability Card (EDC)  

Via mijnvaph.be (voor info bel 1700)

Via de FOD Sociale Zekerheid (als je een parkeerkaart hebt)

Meer informatie