Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter dekt. Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.  

Een kind met een ondersteuningsnood heeft onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot de maand waarin het 21 jaar wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan het ook een zorgtoeslag ontvangen tot die leeftijd.

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin je kind meer ondersteuning nodig heeft dan leeftijdsgenoten.