Een gezin zit in de zetel. Meisje met syndroom van Down kijkt in de camera.

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter afdekt.  

Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’). Als je kind er recht op heeft, dan kan zowel het basisbedrag als de zorgtoeslag toegekend worden tot de maand waarin het 21 jaar wordt.

Het bedrag van de zorgtoeslag hangt af van de mate waarin je kind meer ondersteuning nodig heeft dan zijn/haar leeftijdsgenoten.