Het startbedrag aanvragen

Verwacht u een kind? Proficiat! Het Groeipakket voorziet een financiële steun voor de geboorte of adoptie van een kind: het startbedrag (vroeger kraamgeld en adoptiepremie).

Je kunt het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum aanvragen.
Vraag je het startbedrag aan vóór de geboorte? Dan moet je jouw uitbetaler ook een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum bezorgen. Het attest zelf moet ook ondertekend zijn na minstens 5 maanden zwangerschap. Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Is het je eerste kind?

Vraag het startbedrag aan bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: de publieke uitbetaler FONS en de private uitbetalers Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Veranderen van uitbetaler kan na één jaar aansluiting. Kies je voor een nieuwe uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in je gezin. Je blijft dan minstens één jaar aangesloten.

Is het niet je eerste kind?

Je kunt het startbedrag aanvragen bij jouw uitbetaler van het Groeipakket. Kies je voor een andere uitbetaler, dan geldt die keuze voor alle kinderen in je gezin.

Het Groeipakket aanvragen

Kreeg je al een startbedrag voor de geboorte of adoptie van je kind? Dan ontvang je het maandelijkse Groeipakket automatisch van de uitbetaler die je startbedrag betaalde.

In andere gevallen (vb. je verhuist naar Vlaanderen) kun je het Groeipakket zelf aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.

Een toeslag aanvragen

Sommige kinderen hebben ook recht op een toeslag van het Groeipakket.

Krijg je al een Groeipakket?

De zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte kun je aanvragen bij jouw uitbetaler van het Groeipakket.

Voor de andere toeslagen hoef je geen aanvraag te doen. Je uitbetaler onderzoekt automatisch of je recht hebt op een sociale toeslag en/of op een participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag). Je uitbetaler kent ook de wezentoeslag en de pleegzorgtoeslag automatisch toe.

Woont je kind in een ander landsdeel van België?

Kinderen die niet in Vlaanderen wonen, maar naar een Nederlandstalige school of niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan in Vlaanderen of Brussel, kunnen recht hebben op een participatietoeslag.

Je kunt de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag aanvragen bij een Vlaamse uitbetaler naar keuze. Doe je geen aanvraag, dan zal je de toeslag alsnog automatisch ontvangen als je er recht op hebt, maar dat onderzoek kan langer duren.