Wie krijgt een wezentoeslag?

Een kind dat één ouder of beide ouders verliest, heeft recht op een wezentoeslag vanaf de maand van het overlijden.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag?

Een kind dat één ouder verliest (halfwees), krijgt maandelijks:

  • een basisbedrag van 176,66 euro
  • en daarbovenop een halfwezentoeslag van 141,33 euro.

Een kind dat beide ouders verliest, ontvangt maandelijks:

  • een basisbedrag van 176,66 euro
  • en daarbovenop een wezentoeslag van 176,65 euro.

De wezentoeslag is onvoorwaardelijk

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op een Groeipakket. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt of hertrouwt.

Je kunt de wezentoeslag combineren met een sociale toeslag

Het overlijden van een partner zorgt vaak ook voor inkomensverlies. Binnen het Groeipakket is het daarom mogelijk om de wezentoeslag te combineren met een sociale toeslag.

Een voorbeeld: Kim is geboren op 5 november 2017. Hij woont bij zijn papa's Bert en Koen. Hij krijgt een Groeipakket met een basisbedrag van 101,69 euro. Papa Bert overlijdt op 13 juni 2023. Vanaf juni heeft Kim recht op het nieuwe basisbedrag van 176,66 euro, aangevuld met een wezentoeslag van 141,33 euro. Dat bedrag wordt automatisch uitbetaald vanaf juli 2023. Ligt het gezinsinkomen onder het grensbedrag, dan komt hier nog een sociale toeslag bovenop.

Het kind werd wees vóór 2019

Een kind dat wees werd vóór 2019, behoudt de verhoogde wezenbijslag van 390,58 euro per maand uit de oude kinderbijslagregeling.

Als de overblijvende ouder hertrouwt of gaat samenwonen met een nieuwe partner, is er geen recht meer op de verhoogde wezenbijslag. Het kind ontvangt dan het basisbedrag.

Gaat de overblijvende ouder later weer alleen wonen, dan heeft het kind opnieuw recht op de verhoogde wezenbijslag.

Hoe krijg je de wezentoeslag?

Je ontvangt de wezentoeslag automatisch. Een aanvraag is niet nodig.

Je uitbetaler ontvangt via het Rijksregister een melding van het overlijden. Je kunt je uitbetaler ook zelf al op de hoogte brengen van het overlijden. Zo heeft hij snel de nodige gegevens om de wezentoeslag te kunnen betalen.

Wanneer krijg je de wezentoeslag betaald?

De wezentoeslag wordt betaald met het Groeipakket, rond de 8ste van de maand.

Wanneer stopt het recht op de wezentoeslag?

Wanneer het recht op een Groeipakket stopt, heeft het kind ook geen recht meer op een wezentoeslag.

Krijgt het kind de verhoogde wezenbijslag voor een ouder die overleed vóór 2019? Dan stopt het recht op de verhoogde wezenbijslag ook wanneer de overblijvende ouder hertrouwt of gaat samenwonen.

Andere regelingen bij een overlijden | Vlaanderen.be