Wie krijgt een basisbedrag?

Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag).

Maandelijks krijg je voor je kind een basisbedrag, als financiële ondersteuning bij de opvoeding.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

Elk kind geboren vanaf 2019 krijgt in Vlaanderen een basisbedrag van 176,66 euro. Alle kinderen in je gezin geboren na 2018 krijgen dus hetzelfde basisbedrag.

Kinderen geboren vóór 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Hoe krijg je het basisbedrag?

Ontving je het startbedrag voor je kind? Dan krijg je het basisbedrag van het Groeipakket automatisch elke maand betaald.

Kreeg je geen startbedrag (vb. je bent pas verhuisd naar Vlaanderen)? Je kunt het Groeipakket aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds). Je kiest zelf bij welke uitbetaler je een aanvraag Groeipakket doet.

Doe je geen aanvraag Groeipakket? Ook dan zal je het basisbedrag ontvangen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket zal je recht alsnog vaststellen en FONS, de publieke uitbetaler van het Groeipakket, zal dan voorlopig je Groeipakket uitbetalen.

Wanneer wordt het basisbedrag betaald?

Je ontvangt het Groeipakket op de 8ste van de maand die volgt op het recht. Valt de 8ste in het weekend of op een feestdag? Dan betaalt je uitbetaler je Groeipakket op de laatste werkdag voor de 8ste.

Een voorbeeld: Sonia en Mo krijgen op 25 april 2023 een dochter Rani. Rani heeft vanaf april 2023 recht op het basisbedrag. De uitbetaler betaalt het een eerste keer op 8 mei 2023.

Hoelang krijg je het basisbedrag?

Woont je kind in Vlaanderen dan heeft het tot en met de maand van zijn 18de verjaardag onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt. Tot die leeftijd zijn er dus geen extra voorwaarden.

Tussen de leeftijd van 18 (of 21) jaar en 25 jaar moet je kind aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog recht te hebben.

Lees meer over de voorwaarden voor studenten secundair onderwijs.

Lees meer over de voorwaarden voor studenten hoger onderwijs.

Lees meer over de voorwaarden voor schoolverlaters.

 

Je kind kan maximaal recht hebben op een Groeipakket tot de maand waarin het 25 jaar wordt.

Ben je zwanger of ga je een kindje adopteren? Dan heb je ook recht op het startbedrag.