Je recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater start:

 • de maand nadat je 18 werd, wanneer je geen leerlingstudent of stagiair meer bent;
 • de maand nadat je 21 werd, wanneer je een zorgtoeslag (voor een specifieke ondersteuningsbehoefte) kreeg en niet meer studeert;
 • op 1 september als je uit het niet-hoger onderwijs komt en je na de vakantie niet verder studeert;
 • op 1 oktober als je uit het hoger onderwijs komt en je na de vakantie niet verder studeert;
 • de maand na de datum waarop je vroegtijdig stopt met een studie, leertijd of vorming;
 • de maand waarin je te weinig lesuren of studiepunten (hoger onderwijs) opneemt;
 • de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de dag na het einde van de leertijd of de vorming;
 • de maand na de inlevering van je eindverhandeling hoger onderwijs (of de dag na de onderbreking van de voorbereiding ervan);
 • de maand na het einde van je stage om in een openbaar ambt te worden benoemd (of de maand na de onderbreking van die stage).

Als schoolverlater opnieuw studeren

Ga je opnieuw studeren? Geen probleem. Je recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater wordt gepauzeerd. Je hebt nu recht op een Groeipakket als leerling, student of stagiair.

De maanden met recht op het Groeipakket die je nog niet hebt opgebruikt, krijg je als je opnieuw schoolverlater bent.

Als schoolverlater werken zonder je recht op het Groeipakket te verliezen

Ga je werken als schoolverlater? Je Groeipakket behouden kan onder deze voorwaarden:

 • Je werkt per jaar niet meer dan 600 uur met een studentenovereenkomst.
 • Je werkt per maand niet meer dan 80 uur met een 'gewoon' contract (= alle tewerkstellingscontracten die geen studentenovereenkomst zijn).
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je ontvangt geen sociale uitkering. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is wel toegelaten.

Heb je met je studentenovereenkomst de 600 uur per jaar overschreden? Dan worden de extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur, die je per maand kunt werken met een gewoon contract. Je betaalt vanaf dan ook de gewone sociale bijdragen. 

Heb je de 80 werkuren per maand met een gewoon contract overschreden? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket

Je kunt tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. De voorwaarden worden afzonderlijk gecontroleerd. Er is geen inkomensnorm.

Een jongere met een specifieke ondersteuningsbehoefte die 18 jaar of ouder is en recht heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), heeft geen recht op een Groeipakket als schoolverlater. 

Wanneer moet ik me inschrijven als werkzoekende bij de VDAB?

Als schoolverlater schrijf je je best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de VDAB.

Als je van de schoolbanken komt, ontvang je niet direct een uitkering. Door je in te schrijven als werkzoekende, start je beroepsinschakelingstijd.