Wie krijgt een startbedrag?

Voor de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je in Vlaanderen een startbedrag (vroeger kraamgeld/geboortepremie en adoptiepremie) van 1.214,49 euro.

Binnen één gezin kun je voor hetzelfde kind niet tegelijk het startbedrag voor een geboorte en een adoptie ontvangen.

 

Hoeveel bedraagt het startbedrag?

Het startbedrag bedraagt voor elk kind 1.214,49 euro. Het speelt geen rol of het je eerste kind is of niet. Ook voor tweelingen en meerlingen krijg je voor elk kind 1.214,49 euro.

Let op: in deze video staan nog de bedragen van vóór de recente indexering.

Hoe krijg je het startbedrag?

Je kunt het startbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) zodra je in je zesde zwangerschapsmaand bent. Dat is dus vier maanden voor de geschatte geboortedatum.

Je kiest zelf bij welke uitbetaler van het Groeipakket je de aanvraag startbedrag doet.

Vraag je het startbedrag aan vóór de geboorte? Dan moet je jouw uitbetaler ook een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum bezorgen. Het attest zelf moet ook ondertekend zijn na minstens 5 maanden zwangerschap.

Een voorbeeld: Mika en Noor verwachten een kindje. De geschatte geboortedatum is 20 juni 2021. Ze kunnen het startbedrag aanvragen vanaf 20 februari 2021.

Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Je kunt het startbedrag tot vijf jaar na de geboorte aanvragen.

Wanneer wordt het startbedrag betaald?

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Je uitbetaler kan het startbedrag pas betalen na ontvangst van het doktersattest.

Een voorbeeld: Mika en Noor verwachten een kindje. De geschatte geboortedatum is 20 juni 2021. Ze kunnen het startbedrag ontvangen vanaf 20 april 2021.

Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Startgesprek bij Kind en Gezin

Wanneer je het startbedrag aanvraagt bij een uitbetaler van het Groeipakket, biedt Kind en Gezin je ook een startgesprek aan.