Wat is de pleegzorgtoeslag?

Een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, heeft naast het basisbedrag ook recht op de pleegzorgtoeslag van het Groeipakket.

Hoeveel bedraagt de pleegzorgtoeslag?

De zorgtoeslag voor pleegkinderen bedraagt maandelijks 68,23 euro.

Wie krijgt het basisbedrag voor een pleegkind?

Het maandelijkse basisbedrag gaat naar het pleeggezin, zolang het pleegkind in het gezin geplaatst is.

Wie krijgt de pleegzorgtoeslag?

Voor nieuwe plaatsingen en wijzigingen in plaatsingen vanaf 2019 bepaalt het soort pleegzorg wie de toeslag krijgt.

Langdurig verblijf in een pleeggezin

Als het pleegkind voor lange tijd in een pleeggezin verblijft (perspectiefbiedende pleegzorg), dan wordt de pleegzorgtoeslag betaald aan de pleegouder(s).

Pleegzorg van korte duur

Is het de bedoeling dat het pleegkind op korte termijn terugkeert naar de ouders? Bij pleegzorg van korte duur (perspectiefzoekende pleegzorg) gaat de pleegzorgtoeslag naar de begunstigde voor de plaatsing. Dat zijn meestal de biologische ouders.

Info over de soorten pleegzorg | Jeugdhulp

Moet je de pleegzorgtoeslag aanvragen?

Nee. Je ontvangt de pleegzorgtoeslag automatisch van je uitbetaler Groeipakket als je er recht op hebt.

Wat als het kind geplaatst werd vóór 2019?

De persoon die de toeslag ontving vóór 2019, blijft die verder ontvangen zolang er regelmatig contact is met het kind en de plaatsing niet wijzigt.