• Je kind heeft een specifieke ondersteuningsnood als gevolg van een aandoening, beperking of (vermoeden van) handicap, met gevolgen voor zichzelf of voor de familiale omgeving.
 • Je kind heeft recht op een Groeipakket voor de periode waarin de ondersteuningsnood is ontstaan.
 • Je kind oefent geen winstgevende activiteit uit, tenzij:
  • het ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
  • het ten hoogste 80 uur per maand werkt met een 'gewoon' contract (met normale sociale bijdragen);
  • het een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep;
  • de activiteit uitgeoefend wordt in een maatwerkbedrijf.
 • Je kind ontvangt geen sociale uitkering of een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming.