Sinds 2020 is de indexering van de bedragen van het Groeipakket niet meer gekoppeld aan de overschrijding van de spilindex.

De bedragen worden jaarlijks verhoogd op een vast moment, tegen een vast percentage.

 

Wanneer verhoging? Hoeveel? Bedrag?
September 2%

Startbedrag

Basisbedrag

Uitzondering voor kinderen geboren vóór 2019: het hoogste basisbedrag van 259,49 euro en alle leeftijdsbijslagen worden tot en met 2024 niet geïndexeerd. 

Schoolbonus
Sociale toeslagen
Zorgtoeslagen voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Kinderopvangtoeslag
September 5,21% (2023) De inkomensgrenzen die het recht op de sociale toeslagen bepalen
September 5,30% (2023) Schooltoeslag (+ de inkomensgrenzen die het recht op deze toeslagen bepalen)
Januari 2% Kleutertoeslag