Basisbedrag*
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 99,70
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 184,47
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt**

6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn 
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Verhoogde wezenbijslag € 382,92 

 Een kind dat wees werd voor 2019 behoudt de verhoogde wezenbijslag van € 382,92 per maand zolang de overblijvende ouder niet hertrouwt of gaat samenwonen.

 

Sociale toeslag
kind met basisbedrag van € 99,70 € 65,75
kind met basisbedrag van € 184,47 € 46,45
kind met basisbedrag van € 259,49 € 20,52

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)

Kind dat basisbedrag van € 99,70 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 124,18 in plaats van € 65,75 € 124,18 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 40,37 in plaats van € 20,52 € 40,37


 

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.