Basisbedrag*
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 101,69
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 188,16
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt**

6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn 
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Verhoogde wezenbijslag € 390,58 

Een kind dat wees werd voor 2019 behoudt de verhoogde wezenbijslag van 390,58 euro per maand zolang de overblijvende ouder niet hertrouwt of gaat samenwonen.

 

Sociale toeslag
kind met basisbedrag van 101,69 euro € 67,07
kind met basisbedrag van 188,16 euro € 47,38
kind met basisbedrag van 259,49 euro € 20,93

De sociale toeslag voor gezinnen met 1 of 2 kinderen en een inkomen tussen 36.325,76 en 42.380,06 euro bedraagt ook voor kinderen geboren vóór 2019 35,70 euro, ongeacht het basisbedrag van het kind.

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)

Het kind dat het basisbedrag van 101,69 euro ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van 126,66 euro in plaats van 67,07 euro

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)
Het kind dat het basisbedrag van 259,49 euro ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van 41,18 euro in plaats van 20,93 euro


 

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.