Bekijk de informatievideo over de ondersteuningstoeslag

Wanneer heeft je kind recht op de ondersteuningstoeslag?

  • Je kind scoort minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.
  • Je kind is jonger dan 21 (je ontvangt de toeslag tot en met de maand waarin je kind 21 wordt).
  • Je kind woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Zit je kind in een situatie waarin het al specifieke hulp krijgt vanuit de jeugdhulp, dan kunnen we geen ondersteuningstoeslag betalen. Ook als je kind aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. 

Hoeveel bedraagt de ondersteuningstoeslag?

De ondersteuningstoeslag bedraagt maandelijks 331,22 euro.

Wanneer krijg je de ondersteuningstoeslag uitbetaald?

Je ontvangt de ondersteuningstoeslag op de 8ste dag van de volgende maand, naast het basisbedrag van het Groeipakket.

Moet je de ondersteuningstoeslag aanvragen?

Niet als je kind in Vlaanderen woont

Woont je kind in Vlaanderen, dan moet je de ondersteuningstoeslag niet aanvragen. Je uitbetaler van het Groeipakket zal de toeslag automatisch uitbetalen wanneer je er recht op hebt.
 

Wel als je kind in Brussel woont

Woont je kind in Brussel, dan moet je de ondersteuningstoeslag schriftelijk (of per e-mail) aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers. Als voorwaarde geldt dat je al een toeslag op de kinderbijslag voor een kind met een beperking of handicap ontvangt via een Brusselse uitbetaler.

Wat is het verschil tussen ondersteuningstoeslag en zorgtoeslag?

Je kind kan recht hebben op zowel de ondersteunings- als de zorgtoeslag.

  • De zorgtoeslag helpt je bij de hogere opvoedingskosten van een kind met een specifieke ondersteuningsnood.  
  • De ondersteuningstoeslag dient aanvullend om niet-medische zorg en ondersteuning te kunnen organiseren zoals je gezin het zelf wil en zo deelname van je kind aan de samenleving helpen verbeteren.

Lees meer over zorgtoeslag en ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag: opvolger van het basisondersteuningsbudget

Tot eind 2022 gebeurde de uitbetaling van het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap (300 euro) door een zorgkas. De Vlaamse regering heeft in het kader van het gezinsbeleid beslist dit budget voor kinderen en jongeren tot 21 jaar onder de naam 'ondersteuningstoeslag' over te hevelen naar het Groeipakket, en dit vanaf januari 2023.

Wie kan mij informatie geven over mijn betalingen van het basisondersteuningsbudget vóór januari 2023?