Wanneer heeft je kind recht op de ondersteuningstoeslag?

Hoe moet je de ondersteuningstoeslag aanvragen?

Woont je kind in Brussel, dan moet je de ondersteuningstoeslag schriftelijk (of per e-mail) aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers. Je kiest zelf bij welke Vlaamse uitbetaler je de aanvraag doet. Je moet met een attest kunnen aantonen dat je al een toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een beperking of handicap ontvangt via een Brusselse uitbetaler.

Misschien heeft je kind ook recht op een participatietoeslag?

Hoeveel bedraagt de ondersteuningstoeslag?

De ondersteuningstoeslag bedraagt maandelijks 331,22 euro.

Wanneer wordt de ondersteuningstoeslag uitbetaald?

Je ontvangt de ondersteuningstoeslag op de 8ste van de maand, gelijktijdig met het basisbedrag van het Groeipakket.