• Gaat je kind naar de (door Opgroeien vergunde) kinderopvang en betaal je niet op basis van je inkomen, dan krijg je een kinderopvangtoeslag van 3,50 euro per kind, per opvangdag.
   
 • Kleuters van 3 jaar die naar school gaan en kleuters van 4 die naar school blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen twee jaar op rij een kleutertoeslag van 140,72 euro. De toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde en/of na de vierde verjaardag van je kind, wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Het gaat hier om door Vlaanderen erkend en/of gesubsidieerd onderwijs. Dit geldt vanaf geboortejaar 2015 of jonger.
 • Minder kapitaalkrachtige gezinnen kunnen ook recht hebben op een schooltoeslag (voor kleuter, lager of secundair onderwijs). Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en onderwijsniveau en wordt per schooljaar toegekend.
   
 • Voor studenten in het hoger onderwijs wordt de studietoelage verder toegekend door het Ministerie van Onderwijs, aangevuld met 54,56 euro per jaar extra.

Hoe vraag je de participatietoeslagen aan?

 • Als je zelf een aanvraag doet bij een Vlaamse uitbetaler Groeipakket, dan krijgt je kind automatisch het bedrag waar het recht op heeft.
   
 • Doe je geen aanvraag, dan krijgt je kind ook automatisch het bedrag waar het recht op heeft. De kinderopvang of school zal de informatie van je kind doorgeven aan het Groeipakket. De publieke uitbetaler FONS zal de betalingen al starten. Ze contacteren je dan om een uitbetaler te kiezen. Je kunt kiezen tussen FONS of een van de vier private uitbetalers: Parentia, Infino, MyFamily of Kidslife. Kies je geen uitbetaler? Dan blijf je automatisch aangesloten bij de publieke uitbetaler FONS.