Gezinsbijslagen

 

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.144,44

 

Basisbedrag* (maandelijks) € 166,46
Schoolbonus (jaarlijks)  
0-4 jaar € 20,81
5-11 jaar € 36,41
12-17 jaar € 52,02
18-25 jaar € 62,42

 

Wezentoeslag (maandelijks)  
Halfwees € 83,23
Wees € 166,46
Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte
(maandelijks)
 
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 84,02 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,11
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
12 – 14 punten over de drie pijlers € 431,01
15 – 17 punten over de drie pijlers € 490,09
18 – 20 punten over de drie pijlers € 525,10
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,10

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 64,29

 

Sociale toeslag (maandelijks)  
1 of 2 kinderen Inkomen onder 31.605,89 euro

€ 52,02 per kind

> 2 kinderen Inkomen onder 31.605,89 euro € 83,23 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen 31.605,89 euro en 62.424 euro € 62,42 per kind

Participatietoeslagen

 

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,29

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 137,96

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2020 - 2021)   Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
   
Kleuteronderwijs     € 105,98  
         
Lager onderwijs   € 123,67 € 192,33 € 249,75
         
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 728,67 € 3340,64  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 286,77

€ 1156,98

€ 1358,47

intern € 741,11 € 1902,03  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 238,89

€ 964,05

€ 1131,94

intern € 617,60 € 1584,98  
Stelsel leren en werken   € 200,87 € 549,27 € 708,59
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 848,06

€ 1238,94

 
intern € 848,06 € 3720,75  
   
Hoger onderwijs € 51,10/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment.