Onder de tabel vind je meer informatie over deze data.

GEZINSBIJSLAGEN

Startbedrag bij geboorte

Vanaf 2 maanden voor uitgerekende datum of na aangifte van de geboorte

 

Startbedrag bij adoptie

Zodra het kind deel uitmaakt van je gezin

 

Basisbedrag

8ste van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft

 

Zorgtoeslagen

8ste van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft

 

Sociale toeslag

8ste van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft

  Ondersteuningstoeslag 8ste van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft
  Schoolbonus Op 8 augustus

PARTICIPATIETOESLAGEN

Kinderopvangtoeslag

20ste van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft

 

Kleutertoeslag

  • Voor driejarigen: in de maand na de derde verjaardag van je kind
  • Voor vierjarigen: ten vroegste in de maand na de vierde verjaardag van je kind

 

Schooltoeslag

Tussen eind augustus en december van het betrokken schooljaar

Startbedrag

Het startbedrag wordt ofwel vooraf betaald, indien hiervoor een aanvraag werd gedaan. Het kan ook betaald worden na aangifte van de geboorte van je kind bij de stad of de gemeente waar je kind is geboren.

Een voorafbetaling van het startbedrag kun je aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap met een attest van de gynaecoloog waarop hij of zij verklaart dat de zesde maand werd bereikt. Vanaf twee maanden voor je uitgerekende datum, wordt het startbedrag uitbetaald.

Wanneer je geen voorafbetaling hebt gevraagd, is de uitbetaler pas op de hoogte van de geboorte van je spruit na je aangifte bij het stad- of gemeentehuis. Daaropvolgend zal de uitbetaler de betaling in orde brengen.

Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Om de precieze datum van je voorafbetaling te kennen, neem je het best contact op met je uitbetaler.

Basisbedrag

Het basisbedrag voor een bepaalde maand wordt steeds uitbetaald rond de 8ste van de daaropvolgende maand. Het Groeipakket van de maand september bijvoorbeeld wordt betaald rond 8 oktober.

Valt de 8ste in een weekend of op een feestdag, dan betaalt je uitbetaler je Groeipakket op de werkdag vóór de 8ste.

Zorgtoeslagen

De wezentoeslag, de pleegzorgtoeslag en de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte voor een bepaalde maand worden ook rond de achtste van de daaropvolgende maand uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Sociale toeslag

De sociale toeslag voor een bepaalde maand wordt ook rond de achtste van de daaropvolgende maand uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Ondersteuningstoeslag

De ondersteuningstoeslag voor een bepaalde maand wordt ook rond de achtste van de daaropvolgende maand uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Schoolbonus

De schoolbonus wordt jaarlijks in augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag voor september.

Participatietoeslagen

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald op de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft. Wanneer de 20ste in het weekend valt of op een feestdag, dan is dat de eerstvolgende werkdag.

Kleutertoeslag

De kleutertoeslag voor driejarigen ontvang je na de derde verjaardag van je kind. De kleutertoeslag voor vierjarigen ontvang je na de vierde verjaardag, tenzij de uitbetaler nog niet beschikt over het aantal aanwezigheidsdagen op school van je kind. Die voorwaarde geldt niet voor driejarigen waardoor dit kan verschillen.

Als je kind ten laatste in de maand van zijn derde verjaardag is ingeschreven in de kleuterschool en jouw uitbetaler heeft de informatie daarover ontvangen, dan wordt de kleutertoeslag betaald in de maand na de derde verjaardag van je kind.

Als je kind ten laatste in de maand van zijn derde verjaardag is ingeschreven in de kleuterschool maar jouw uitbetaler heeft die informatie nog niet ontvangen, dan volgt de uitbetaling van de kleutertoeslag pas in de maand die volgt op de maand waarin jouw uitbetaler de informatie ontvangt.

Als je kind van vier jaar ingeschreven blijft en voldoende aanwezig is geweest in de kleuterschool in een bepaald schooljaar, dan zal je de kleutertoeslag in de maand na zijn vierde verjaardag krijgen. Heeft jouw uitbetaler de informatie nog niet ontvangen waaruit blijkt dat jouw kind ingeschreven bleef in de kleuterschool en voldoende aanwezig is geweest in een bepaald schooljaar, dan zal je de kleutertoeslag ontvangen in de maand die volgt op de maand waarin jouw uitbetaler deze informatie ontvangt.

Schooltoeslag

De schooltoeslag wordt eenmaal per jaar uitbetaald, tussen eind augustus en december.