Wat is de gezinsgrootte?

We berekenen je gezinsgrootte in ‘punten’ van je gezin of ‘leefeenheid’.

Hoe hoger het aantal punten in je leefeenheid, hoe hoger de inkomensgrens om recht te hebben.

Wie hoort er bij je gezin?

  • We kijken wie er op 31 augustus gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de leerling.
  • We bepalen van wie we het inkomen zullen gebruiken op basis van de gezinssituatie (statuut) van de leerling.
  • We kijken wie er normaalgezien nog ten laste is van de persoon of personen van wie we het inkomen gaan gebruiken bij de berekening.

Dat zijn de personen die deel uitmaken van de leefeenheid van die leerling.

 

Wat is de puntentelling?

Wie? Berekening aantal punten
Eén startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen 1
Eén punt extra voor elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen waarvan we het inkomen gebruiken voor de berekening van de toeslag + 1
Eén punt extra voor elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, maar die toch geen zelfstandige, gehuwde of alleenstaande leerling is

 
+ 1
Eén punt extra voor elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt (inclusief bachelor-na-bachelor of master-na-master). Het totaal aantal punten in deze categorie verminderen we met 1 punt en kan nooit minder zijn dan 0 + 1
Een extra punt voor elke persoon in het gezin die op 31 augustus voor het betrokken schooljaar minstens 4 punten in pijler 1 heeft (minstens 66 % gehandicapt) + 1

 

Dezelfde persoon in het gezin kan voor verschillende punten tellen. Voorbeeld: als een broer van de leerling fiscaal ten laste is én een handicap heeft, telt hij voor 2 punten.

Inkomensgrenzen

Schooljaar 2023 - 2024
Aantal punten
van je gezin
Minimumgrens (euro) Maximumgrens (euro)
0 12.886,70 26.357,89
1 22.333,23 37.012,41
2 25.196,70 45.278,06
3 27.605,56 51.387,98
4 29.060,04 58.012,36
5 30.499,38 66.180,28
6 31.938,63 71.711,29
7 33.377,91 74.673,06
8 34.817,18 77.598,51
9 36.256,47 80.530,55
10 37.695,77 83.649,83
11 39.135,10 86.394,80
12 40.574,35 89.451,61
13 42.013,64 92.321,36
14 43.452,98 95.253,46
15 44.854,69 98.185,48
16 46.175,29 101.117,62
17 47.495,89 104.049,69
18 48.816,47 106.981,75
19 50.137,08 109.913,91
20 of meer 51.457,66 112.845,95

Het bedrag van je inkomsten ...

Ligt boven de maximumgrens Geen toeslag
Is gelijk aan de maximumgrens Minimumtoeslag
Ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens Gedeeltelijke toeslag
Is gelijk aan of lager dan de minimumgrens Volledige toeslag
Is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens Misschien uitzonderlijke toeslag

 

Als je volgens deze tabel recht hebt op een schooltoeslag, moet je ook nog kijken of je voldoet aan de test op het kadastraal inkomen.
Als je geen kadastraal inkomen hebt, is dat natuurlijk niet nodig.