Ondersteuning via Opgroeien

Lokale besturen kunnen terecht bij Opgroeien met het oog op uitwisseling van gegevens in het kader van de COVID-19-maatregelen voor kwetsbare gezinnen (cf. decreet van 30.6.2020 en KB van 13 mei 2020). 

Opgroeien zal aan lokale besturen die hierom vragen, eenmalig informatie geven over welke gezinnen binnen het Groeipakket een sociale toeslag ontvangen. Met deze gegevens kunnen lokale besturen een gericht, lokaal sociaal beleid voeren. Zij kunnen kwetsbare gezinnen dan een financiële tegemoetkoming toekennen zonder dat gezinnen hiervoor iets hoeven te doen. 

Om deze gegevensmededeling mogelijk te maken moet er een protocol gesloten worden tussen Opgroeien en het desbetreffende lokaal bestuur. Geïnteresseerden maken dan via versleutelde elektronische communicatie een lijst over aan Opgroeien met vermelding van alle kinderen van 0 tot 25 jaar gedomicilieerd in hun gemeente. Aansluitend bezorgt Opgroeien via versleutelde elektronische communicatie een lijst terug met de kinderen die recht hebben op de sociale toeslag uit het Groeipakket. Na het ontvangen van de gegevens kan het lokaal bestuur de gezinnen met een kind dat recht geeft op een sociale toeslag, een financiële tegemoetkoming toekennen. 

Lokale besturen mogen deze gegevens enkel opvragen en gebruiken om een automatische, financiële tegemoetkoming aan kwetsbare inwoners te voorzien in het kader van de COVID-19-crisis.   

Het standaardprotocol over de gegevensmededeling vanuit Opgroeien aan de lokale besturen, wordt ter beschikking gesteld via de VVSG. De gegevensuitwisseling dient immers te verlopen binnen een vastgelegd kader en op uniforme wijze. Op basis hiervan kan elk lokaal bestuur op korte termijn een concrete vraag tot gegevensuitwisseling richten aan Opgroeien via groeipakket@kindengezin.be

Intussen wordt ook de piste voor een meer structurele samenwerking op lange termijn onderzocht. 

Ondersteuning via het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Lokale besturen die zelf geen grootschalige selectie kunnen maken van de gezinnen die in aanmerking komen voor een korting, toelage of andere dienstverlening in het kader van het lokale gezinsbeleid, kunnen een beroep doen op het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). 

Wat is het aanbod? 

Samen met Opgroeien werkte het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een procedure uit om de gezinnen uit de gewenste doelgroep te selecteren op basis van een aantal parameters. Zo zijn de lokale besturen zeker dat zij alle betrokken gezinnen bereiken. De dienstencatalogus (pdf, 141 kB) bevat de toelagen uit het Groeipakket en andere parameters die als selectiebron gebruikt kunnen worden. 

Na deze selectie bezorgt het Agentschap Uitbetaling Groeipakket het doelpubliek een brief met gerichte informatie over de extra toelage, korting of dienstverlening van het lokaal bestuur. Volgens de GDPR-wetgeving mag het agentschap immers geen persoonsgegevens met derden te delen. 

De modelbrief (pdf, 146 kB): 

  • vermeldt duidelijk dat de brief informatie bevat van het lokaal bestuur over lokale toelagen, kortingen of andere dienstverlening; 

  • en dat de gegevens van de ontvanger vertrouwelijk behandeld werden door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. 

De informatie die het lokaal bestuur wil meedelen, wordt toegevoegd aan deze modelbrief. De gezinnen worden onmiddellijk doorverwezen naar de juiste lokale dienst om de extra toelage, korting of dienstverlening aan te vragen. 

Hoe gebruikmaken van dit aanbod? 

Wil je als lokaal bestuur gebruikmaken van dit aanbod? Mail dan naar partners@vutg.be

Vermeld in je e-mail: 

  • de postcode(s) van je (deel)gemeente of stad 

  • het doelpubliek op basis van de gekozen bron(nen) (dienstencatalogus (pdf, 141 kB)) 

  • welke korting, toelage of dienstverlening in het kader van het lokale gezinsbeleid het lokaal bestuur wil aanbieden aan het doelpubliek