Veel lokale besturen willen in het kader van hun gezinsbeleid een extra toelage, korting of andere dienstverlening geven aan gezinnen die recht hebben op een of meer toelagen uit het Groeipakket. Maar zij beschikken niet altijd over de mogelijkheden en gegevens om dat eenvoudig te doen. Daarom bieden zowel Opgroeien als het Agentschap Uitbetaling Groeipakket de lokale besturen de nodige ondersteuning aan om de gezinnen in hun gemeente of stad doeltreffend te bereiken.