Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket waakt over de stipte, correcte en continue uitbetaling van het Groeipakket.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat in voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in Vlaanderen. Dat houdt in:

  • Zorgen dat het Groeipakket op een efficiënte, correcte en zo automatisch mogelijke wijze uitbetaald wordt.
  • De werkingsmiddelen beheren.
  • De private uitbetalers ondersteunen en responsabiliseren.
  • Zelf ook Groeipakket uitbetalen via FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid.
  • Toezicht houden op de naleving van de regels voor de toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid.
  • Kwaliteits- en klachtenbeheer.

Agentschap Opgroeien

Opgroeien staat als regisseur mee aan de wieg van het Vlaamse Groeipakket.

Opgroeien staat in voor de beleidsontwikkeling, bijsturing en handhaving van het Groeipakket. Het Groeipakket kan zo deel uitmaken van een robuust geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij kinderbijslag, gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan.

Opgroeien staat daarnaast ook in voor de ontwikkeling en het beheer van een Vlaams platform voor elektronische gegevensuitwisseling, dat als basis moet dienen voor de berekening en monitoring van de toeslagen.

Ook de bevoegdheid voor de evaluatie van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ligt bij Opgroeien.

Tot slot organiseert Opgroeien nog de Geschillencommissie. De Geschillencommissie moet gezien worden binnen een cascadestructuur van conflictbehandeling bij beslissingen van uitbetalers over de toelagen binnen het Groeipakket.