Quotes

“Het is niet logisch dat gezinnen vandaag premies moeten aanvragen voor zaken die je als overheid eigenlijk al weet. Als bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, dan zijn wij op de hoogte door de geboorteaangifte. Het gevolg moet zijn dat een lokale geboortepremie gestort wordt zonder tussenkomst van de jonge ouders. Het zorgt voor minder administratieve overlast en bovendien bereiken we zo alle gezinnen, ook diegene die misschien de premie vergeten aanvragen."
Brecht Warnez schepen in Wingene
“Met dit initiatief zal Leuven 100% van de doelgroep bereiken via automatische rechtentoekenning. Zo zorgen we dat alle gezinnen de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben en nemen we heel wat zorgen en administratieve drempels weg. Dat sluit volledig aan bij het lokaal beleid in het kader van kinderarmoedebestrijding en het inclusief gezinsbeleid”
Bieke Verlinden en Lies Corneillie schepenen in Leuven
“Vlaamse steden en gemeenten betalen vaak eigen lokale toelagen uit in het kader van hun gezinsbeleid. Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen die er recht op hebben te bereiken. Daarom hebben we besloten om de gegevens van het Groeipakket op een veilige manier ter beschikking te stellen, zodat gezinnen geen toelagen mislopen. Ik moedig daarom alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan om met dit aanbod aan de slag te gaan.”
Hilde Crevits Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
“Met Gemeente zonder Gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. Dat 44 gemeenten samen dit project indienden zorgt voor een versnelde uitrol in Vlaanderen."
Bart Somers voormalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur