Je verhuist met je gezin naar het buitenland

Verhuis je met je kind(eren) naar het buitenland? Dan eindigt je recht op het Groeipakket op het einde van de maand van je verhuis.

Afhankelijk van het land waar je gaat wonen, kan er nog recht zijn op gezinsbijslagen uit het Groeipakket als een van de ouders:

  • in Vlaanderen werkt of er een uitkering krijgt,
  • gedetacheerd is.

Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket om te weten of jij in jouw situatie nog recht hebt op gezinsbijslag.

Je kind studeert in het buitenland

Kinderen die in een ander land van de EER* of Zwitserland studeren, hebben dezelfde rechten als kinderen in Vlaanderen. Er is verder recht op een Groeipakket als het kind:

  • niet-hoger of hoger onderwijs volgt dat erkend is door het land waar het kind studeert
  • minstens 17 lesuren per week volgt in het niet-hoger onderwijs.

Ook als je kind in een ander land studeert, is er soms nog recht op (een beperkt bedrag aan) gezinsbijslag.

Deze regelgeving is complex. Contact je uitbetaler van het Groeipakket om te weten waar jij in jouw situatie recht op hebt.

Je kind woont in het buitenland

Woont je kind in of verhuist het naar een ander land van de EER*, Zwitserland of een land waarmee België een bilaterale overeenkomst** heeft? Dan heb je misschien recht op gezinsbijslag uit het Groeipakket.

Deze regelgeving is complex. Contacteer je uitbetaler van het Groeipakket om te weten waar jij in jouw situatie recht op hebt. Heb je geen Vlaamse uitbetaler, contacteer dan een van de uitbetalers van het Groeipakket.

Je werkt in het buitenland

Laat je uitbetaler van het Groeipakket weten dat je in het buitenland werkt. Je uitbetaler onderzoekt dan waar jij in jouw situatie recht op hebt.

Zolang je kinderen in Vlaanderen wonen, kunnen ze verder recht hebben op het Groeipakket. Daarnaast moet je ook gezinsbijslag aanvragen in het land waar je werkt. Dat is nodig om je dossier in orde te houden. Werk je in een lidstaat van de Europese Unie, dan kun je de gezinsbijslag aanvragen bij het verbindingsorgaan.

Het is niet mogelijk om de volledige bedragen van de gezinsbijslag uit Vlaanderen en het land waar je werkt te combineren.

Heb je recht op gezinsbijslag in het land waar je werkt, maar werkt een andere ouder (of partner van een ouder) in België? Dan betaalt je Vlaamse uitbetaler de gezinsbijslag verder.

Werkt er niemand in België, dan kan je Vlaamse uitbetaler aanvullend betalen als het bedrag in het andere land lager is dan het bedrag in Vlaanderen. Zo krijg je altijd het hoogste bedrag.

 

*Landen van de EER: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

**Landen waar een bilaterale overeenkomst geldt: Turkije, Tunesië, Marokko, Algerije, Israël, Noord-Macedonië, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Montenegro