Gezinsbijslag, kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

Om de gezinsbijslagen van het Groeipakket, een kinderopvangtoeslag of een kleutertoeslag te kunnen krijgen, moet een kind in principe de Belgische nationaliteit hebben.

Kinderen die geen Belgische nationaliteit hebben, komen toch in aanmerking in de onderstaande gevallen.

Het kind is toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven (Vreemdelingenwet)

Het kind heeft een verblijfsrecht van minstens 3 maanden en bezit dus normaal gezien een elektronische verblijfskaart A, B, C, D, F, F+, E, E+ of H-kaart. Opgelet: een attest van immatriculatie is geen bewijs van verblijfsrecht van minstens 3 maanden.

Je kunt daarnaast ook zelf bewijzen dat het kind een verblijfsrecht heeft van minstens 3 maanden door de verblijfsbeslissing voor te leggen.

Is het verblijfsrecht van minstens 3 maanden het gevolg van studies, een beroepsopleiding, vrijwilligerswerk of een tewerkstelling als au-pair dan is er geen recht op de gezinsbijslagen van het Groeipakket.

De voorafbetaling van het startbedrag tijdens de zwangerschap kan enkel als de toekomstige mama ook aan de verblijfsvoorwaarde voldoet.

Het kind is slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel

Een bevoegd centrum moet attesteren dat het kind slachtoffer is van mensenhandel of mensensmokkel. In Vlaanderen is dat vzw Payoke, in Brussel vzw Pag-Asa en in Wallonië vzw Sürya. Het kind moet ook het recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing over de verblijfsaanvraag (lopende verblijfsprocedure).

Het kind is een niet-begeleide minderjarige

De dienst Voogdij van de FOD Justitie moet attesteren dat het kind een niet-begeleide minderjarige is. Het kind moet ook het recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing over de verblijfsaanvraag (lopende verblijfsprocedure).

Het kind verblijft langer dan een jaar onafgebroken in een pleeggezin

Pleegkinderen zonder wettig verblijf kunnen toch recht geven op gezinsbijslagen als ze langer dan een jaar onafgebroken in een pleeggezin verblijven.

Een ouder heeft een verblijfsrecht van minstens 3 maanden

Heeft het kind geen verblijfsrecht van minstens 3 maanden of kan het verblijfsrecht niet bewezen worden? Er kan ook recht zijn op en Groeipakket als een ouder van het kind een verblijfsrecht heeft van ten minste 3 maanden.

Schooltoeslag

Om de schooltoeslag te kunnen krijgen, moet het kind in principe de Belgische nationaliteit hebben op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar.

Kinderen die op dat moment geen Belgische nationaliteit hebben, komen toch in aanmerking in de onderstaande gevallen.

Het kind is op 31 augustus toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven (Vreemdelingenwet)

Het kind heeft op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar een verblijfsrecht van minstens 3 maanden en bezit dus normaal gezien een elektronische verblijfskaart A, B, C, D, F, F+, E, E+ of H-kaart. Opgelet: een attest van immatriculatie is geen bewijs van verblijfsrecht van minstens 3 maanden.

Je kunt daarnaast ook zelf bewijzen dat het kind een verblijfsrecht heeft van minstens 3 maanden door de verblijfsbeslissing voor te leggen.

Het kind is op 31 augustus een slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel met een attest van een bevoegd centrum

Je kunt op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar aantonen dat het kind slachtoffer is van mensenhandel of mensensmokkel.  Een bevoegd centrum moet attesteren dat het kind slachtoffer is van mensenhandel of mensensmokkel. In Vlaanderen is dat vzw Payoke, in Brussel vzw Pag-Asa en in Wallonië vzw Sürya. Het kind moet ook een attest van immatriculatie hebben.

Het kind is op 31 augustus een niet-begeleide minderjarige

Het kind is op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar een niet-begeleide minderjarige. Dit moet geattesteerd zijn door de dienst Voogdij van de FOD Justitie. Het kind moet ook in het bezit zijn van een attest van immatriculatie.

Het kind verblijft op 31 augustus meer dan een jaar onafgebroken in een pleeggezin

Een pleegkind dat op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar meer dan één jaar in een pleeggezin verblijft moet niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde voor de schooltoeslag.

Hoe vraag je een Groeipakket aan?

Je kunt het Groeipakket aanvragen bij een van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket.