Over welke kinderen gaat het?

  • Kinderen die - vrijwillig of niet - verblijven in een voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
  • Kinderen in een federale opvangstructuur (Fedasil)
  • Kinderen die onder de opvangwet vallen en recht hebben op medische ondersteuning

Soorten verblijf

  • Voor een kind dat geplaatst is via Jeugdhulp wordt twee derde van de gezinsbijslagen voor het kind gestort aan Opgroeien regie.
  • Bij een verblijf via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt het twee derde gestort aan de voorziening. 

Voorbeeld

Verblijft je kind (vanaf schooljaar ‘23 – ’24) op internaat in een multifunctioneel centrum van het VAPH? Dan ontvang je als ouder of begunstigde een derde van de gezinsbijslag.

Gezinsbijslagen

De verdeling geldt enkel voor de gezinsbijslagen, niet voor de participatietoeslagen (schooltoeslag, kleutertoeslag).

Voor de berekening van de sociale toeslag of voor de bepaling van de gezinsgrootte worden deze kinderen volledig meegeteld in het gezin van voor het verblijf.

Schooltoeslag

Leerlingen die materiele ondersteuning genieten kunnen ook een schooltoeslag ontvangen als ze voldoen aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de bedragen die voor voltijds secundair onderwijs (overeenkomstig de onderwijsrichting, internaat, …).