Over welke kinderen gaat het?

  • Kinderen in een federale opvangstructuur (Fedasil); 
  • Kinderen die onder de opvangwet vallen en recht hebben op medische ondersteuning;
  • Kinderen die verblijven in een voorziening via niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Soorten verblijf

  • Voor een kind dat geplaatst is via Jeugdhulp (Opgroeien), wordt twee derde van de gezinsbijslagen voor het kind gestort aan het Fonds Jongerenwelzijn.
  • Bij een plaatsing door het VAPH of CKG wordt het twee derde gestort aan de voorziening. 

De verdeling geldt enkel voor de gezinsbijslagen en niet voor de participatietoeslagen (schooltoeslag, kleutertoeslag).

Een kind dat verblijft in een opvangstructuur of voorziening wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing.