Bij een plaatsing in een instelling ontvangt de instelling twee derde van de gezinsbijslagen voor het kind. Een derde gaat naar de begunstigde of wordt gestort op een spaarboekje op naam van het kind.

Die verdeling geldt enkel voor de gezinsbijslagen en niet voor de participatietoeslagen.

Voor een kind dat geplaatst is via Jeugdhulp (Opgroeien), wordt het twee derde gestort aan het Fonds Jongerenwelzijn.

Een kind geplaatst in een instelling wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing.