De begunstigdenkern

De begunstigde is diegene aan wie het Groeipakket wordt toegekend. Dat kunnen maximaal twee personen zijn. 

De beide ouders als begunstigde

Doorgaans zijn de beide ouders de begunstigden van het Groeipakket. De ouders vormen samen de begunstigdenkern: 

 • zowel wanneer ze samenwonen;
 • als wanneer ze gescheiden zijn, ongeacht het domicilie van het kind.

Eén ouder als begunstigde

In deze situaties is er maar één ouder de begunstigde van het Groeipakket:

 • deze ouder heeft het exclusief ouderlijk gezag;
 • deze ouder is aangewezen als begunstigde door de familierechtbank;
 • de andere ouder is overleden of afwezig (vastgesteld door de vrederechter);
 • de andere ouder is uit de ouderlijke macht ontzet;
 • de andere ouder is niet gekend.

De opvoeder(s) als begunstigde

Soms kunnen de ouders het kind niet zelf opvoeden. Dan is wie het kind werkelijk opvoedt de begunstigde. Als het kind in een pleeggezin verblijft, wordt de pleegouder begunstigde.

Het kind zelf als begunstigde

Soms wordt het kind ook zelf begunstigde van het Groeipakket:

 • als het gehuwd is;
 • als het ontvoogd is;
 • als het minstens 16 jaar oud is én niet bij zijn ouders of werkelijke opvoeders woont;
 • als het zelf begunstigde is voor eigen kind(eren).

Als het kind dat wenst, kan het iemand anders (verwant of aanverwant in de eerste graad) aanwijzen als begunstigde. Dat biedt echter weinig voordelen.

Kinderen geboren vóór 2019

De bijslagtrekkende

In de oude kinderbijslagregeling werd de kinderbijslag meestal betaald aan de moeder (= de bijslagtrekkende). De persoon die vóór 2019 de kinderbijslag kreeg, ontvangt sinds 2019 verder het Groeipakket zolang de gezinssituatie niet wijzigt.

Wijziging gezinssituatie

Heb je een of meer kinderen geboren voor 2019 en komt er nu een kind bij in je gezin? Dan hebben jullie vanaf dat moment als ouders samen recht op het Groeipakket (= begunstigden) voor jullie gezamenlijke kinderen.

Jullie beslissen samen voor al jullie kinderen op welke rekening het Groeipakket gestort wordt en van welke uitbetaler je het ontvangt.

Raken jullie het hierover niet eens, dan wordt er betaald aan de jongste ouder. De familierechtbank kan in het belang van het kind en op verzoek van een betrokken partij in een andere uitbetalingsregel voorzien. Een vonnis wordt altijd gevolgd.

Kiezen om samen begunstigde te worden van het Groeipakket

Komt er geen kind bij in je gezin? Sinds 2020 kunnen ouders ook zelf kiezen om allebei begunstigde te worden. Voor gescheiden ouders kan die keuze een impact hebben op een mogelijke sociale toeslag.

Lees meer over de sociale toeslag.

Overweeg je om samen met de andere ouder begunstigde te worden van het Groeipakket van je kind(eren)? Je uitbetaler of het Agentschap Uitbetaling Groeipakket kan je meer informatie geven over wat dat zou betekenen in jouw situatie.

Belangrijk om te weten: een uitbetaler mag nooit privacygevoelige informatie (vb. inkomen) over de andere ouder met je delen.

Lees ook