Hoe lang krijg je als pleegouder het basisbedrag voor je pleegkind?

Zolang het kind in jouw gezin geplaatst is, ontvang je maandelijks het basisbedrag van het Groeipakket voor je pleegkind.

Wanneer krijg je als pleegouder een pleegzorgtoeslag?

Pleegkinderen hebben recht op een maandelijkse pleegzorgtoeslag van 68,23 euro.

Als pleegouder ontvang je de pleegzorgtoeslag wanneer het pleegkind voor lange tijd in een pleeggezin verblijft en er duurzaam deel van uitmaakt (perspectiefbiedende pleegzorg).

Kun je als pleegouder een schooltoeslag krijgen voor je pleegkind?

Ook voor een pleegkind kun je de schooltoeslag krijgen als het op 31 augustus in je gezin verblijft.

Verblijft je pleegkind op 31 augustus minstens een jaar onafgebroken in jouw gezin, dan is er voor het schooljaar dat start geen financiële voorwaarde voor de schooltoeslag. Je pleegkind heeft dan recht op de volledige schooltoeslag als het aan de pedagogische voorwaarden voldoet.

En wat met de sociale toeslag?

Je pleegkind wordt meegeteld voor de bepaling van je gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag.