Gedaan met het Groeipakket. Wat nu?

Woon je met je kinderen in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap, dan kun je recht hebben op kinderbijslag in de kinderbijslagregeling van deze deelentiteit.

Gaat je kind nog naar een Nederlandstalige kinderopvang of school in Vlaanderen of Brussel? Dan kan je aanvullend op de kinderbijslag uit de andere deelentiteit nog Vlaamse participatietoeslagen ontvangen als je aan de voorwaarden voldoet.

De kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag worden ook voor kinderen uit een andere deelentiteit automatisch toegekend. Je kunt de toeslag ook zelf aanvragen bij een uitbetaler naar keuze. De toekenning zal dan sneller verlopen.

Kinderopvangtoeslag

Maak je gebruik van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar je niet betaalt op basis van je inkomen? Dan kan je rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,50 euro per kind, per opvangdag.

Woon je niet in Vlaanderen en heb je geen Vlaamse uitbetaler, dan word je hierover gecontacteerd. Je kunt ook zelf een aanvraag indienen bij een uitbetaler naar keuze. Dat gaat sneller.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 140,72 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag wanneer je kind aan de voorwaarden voldeed.

De kleutertoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt. Woon je in een ander landsdeel dan Vlaanderen, dan kan je ook zelf een aanvraag indienen bij een uitbetaler naar keuze. Dat gaat sneller.

Schooltoeslag

Kinderen vanaf 3 jaar die naar school gaan in een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde Vlaamse onderwijsinstelling kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag wanneer het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd in geval van scheiding) beperkt is en voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt. Woon je in een ander landsdeel en heb je geen Vlaamse uitbetaler, dan kun je zelf een aanvraag voor de schooltoeslag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar van start gaat. Je kan de schooltoeslag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket naar keuze.

De studietoelage voor het hoger onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

De studietoelage voor het hoger onderwijs verandert niet en wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.