Kinderen met een sociale toeslag

Het aantal kinderen met een sociale toeslag neemt toe van 422.228 in maart 2023 naar 490.022 in juni 2023. Dat zijn 67.794 kinderen meer, een stijging van 16%. Ook in maart 2023 noteerde Opgroeien met 27.758 kinderen extra al een sterke toename. 
Dat betekent dat er op een half jaar tijd meer dan 95.000 kinderen méér recht kregen op maandelijkse sociale toeslagen.  

De toename is het gevolg van twee maatregelen beslist door de Vlaamse Regering in september 2022.

  • de verhoging van de laagste inkomensgrens met 5%. Op 1 januari 2023 is die verhoogd van 32.882,77 euro jaarlijks bruto belastbaar inkomen naar 34.526,91 euro, waardoor meer kinderen recht kregen op een sociale toeslag.   
  • de invoering van de nieuwe inkomenscategorie waardoor ook gezinnen met 1 of 2 kinderen met een inkomen tussen de laagste grens en een nieuwe grens van 42.380,06 euro een sociale toeslag krijgen. Bijna 50.000 kinderen kregen daardoor maandelijks 35 euro extra. 

Het geheel van maatregelen zorgt ervoor dat het aandeel kinderen met een sociale toeslag op een half jaar tijd evolueerde van 24,2% naar 29,8%.

Lokale verschillen

Achter dit globale cijfer gaat heel wat lokale variatie schuil. 

In Antwerpen en Ronse ontvangen immers al meer dan de helft van de kinderen met een Groeipakket een sociale toeslag. In 10 andere gemeenten (Borsbeek, De Panne, Genk, Maasmechelen, Menen, Mesen, Sint-Niklaas, Oostende, Turnhout en Boom) gaat het om percentages tussen 40% en 48%. 

Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien
“Met het Groeipakket willen we voor gezinnen het verschil maken. Ook voor die gezinnen die vandaag extra ondersteuning nodig hebben. Deze nieuwe cijfers tonen aan dat we in deze ambitie slagen. Dat gezinnen automatisch die financiële ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben is daarbij een grote stap vooruit. Met Opgroeien brengen we alle cijfers en de evoluties zorgvuldig in kaart. Deze monitoring laat toe dat ook lokale besturen van deze cijfers gebruik kunnen maken om een lokaal sociaal beleid op maat vorm te geven.”
Bruno Vanobbergen administrateur-generaal Opgroeien

Maandelijkse monitoring

Sinds september kan je nu ook de meeste recente cijfers (kort na de maandelijkse uitbetaling van het Groeipakket) al raadplegen. Evoluties en trends op Vlaams niveau zijn sneller zichtbaar.

Meer informatie