Dashboards

Opgroeien staat in voor het evalueren van de vooropgestelde doelen en de monitoring van de beleidskredieten voor het Groeipakket en maakt die gegevens ook transparant via interactieve dashboards. Volgende dashboards zijn momenteel beschikbaar:

Evaluatierapport

Na anderhalf jaar werking maakt het evaluatierapport Groeipakket een eerste balans op van de impact van de nieuwe beleidskeuzes. Waar aangewezen worden beleidsaanbevelingen geformuleerd ter optimalisatie.