Dashboards

Opgroeien staat in voor het evalueren van de vooropgestelde doelen en de monitoring van de beleidskredieten voor het Groeipakket en maakte de gegevens voor 2019 transparant via dashboards. Volgende dashboards zijn momenteel beschikbaar:

In het voorjaar 2021 zullen ook cijfers op lokaal niveau (gemeenteniveau) openbaar gemaakt worden.

Evaluatierapport

Na anderhalf jaar werking maakt het evaluatierapport Groeipakket een eerste balans op van de impact van de nieuwe beleidskeuzes. Waar aangewezen worden beleidsaanbevelingen geformuleerd ter optimalisatie.