Toenemend belang van de sociale toeslag

Opgroeien analyseert en presenteert jaarlijks gegevens over het Groeipakket, inclusief provinciale en lokale cijfers, die cruciale inzichten bieden in de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen in Vlaanderen.

“Het Groeipakket is een belangrijk en betrouwbaar onderdeel van het gezinsinkomen en een belangrijk instrument ​tegen kinderarmoede. Daarom blijft Opgroeien ijveren voor een verdere versterking van het Groeipakket, want het beschermt gezinnen. Elke euro extra helpt kinderen in kwetsbare gezinnen kansrijk opgroeien."
Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien

In 2023 ontvingen bijna 31% van alle kinderen naast het basisbedrag ook een sociale toeslag, een stijging van 27% ten opzichte van 2022. Deze groei is te danken aan uitbreiding van de doelgroep en verhoging van de inkomensgrenzen, waardoor meer gezinnen toegang kregen tot extra ondersteuning.

Lokale gegevens over sociale toeslagen bieden inzicht in regionale verschillen, waarbij steden zoals Antwerpen en Ronse opvallen met meer dan 50% van de kinderen die een sociale toeslag ontvangen.

Opgroeien deelt via de website ook nieuwe cijfers op lokaal niveau. Met de meer precieze en makkelijker verwerkbare gegevens kunnen lokale besturen zelf budgettaire inschattingen van lokale maatregelen maken. 

Meer dan een derde van de kinderen ontving een schooltoeslag in het schooljaar 2023-2024.

Het aantal kinderen met een  zorgtoeslag steeg met 9% terwijl de verwerkingstermijn van de aanvragen ingekort werd tot maximum twee maanden. ​

Eind 2023 hadden 8.693 kinderen recht op een ondersteuningstoeslag die sinds 1 januari in het Groeipakket is geïntegreerd.

Meer weten?