“Via het Groeipakket komen we tussen in de kosten van kinderen, ook voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood. De zorgtoeslag helpt bij de hogere opvoedingskosten van een jongere met een specifieke ondersteuningsnood. De ondersteuningstoeslag komt daar nog eens naast voor de zorgkosten als je (nog) geen specifieke ondersteuning krijgt vanuit de jeugdhulp. Je kan dan als gezin zelfstandig bepalen waaraan je dat bedrag besteedt. Het kan bijvoorbeeld helpen om je aan te sluiten bij een vereniging of deel te nemen aan andere activiteiten.”, zegt vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle.

Aan de ondersteuningstoeslag zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Op basis van de medisch-sociale schaal wordt bepaald wie in aanmerking komt. De uitbetaler van het Groeipakket bekijkt of je er recht op hebt en over welke periode. Concreet gaat het over de kinderen die nu al recht hebben op een zorgtoeslag van minstens 12 punten (minimum 448 euro, maximum 582,73 euro) en geen niet-rechtstreeks toegankelijke hulp ontvangen. De rechtentoekenning gebeurt automatisch door de uitbetaler Groeipakket. Ook jongeren uit Brussel komen in aanmerking voor de toeslag onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden en de concrete uitwerking zullen binnenkort op de website van het Groeipakket geplaatst worden. 

Persbericht Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin