Opgroeien staat mee garant voor de realisatie en de correcte besteding van middelen voor het Groeipakket. Voor de opvolging hiervan kunnen we terugvallen op een enorme databank van gegevens over alle kinderen en gezinnen in Vlaanderen met recht op Groeipakket.

Maandelijks deelt Opgroeien een update van de belangrijkste cijfers binnen het Groeipakket. Dat maakt het makkelijk om evoluties op de voet te volgen en tendensen zijn sneller zichtbaar.

Maandelijks een snelle update

Bekijk in detail cijfers over de gezinsbijslagen, sociale toeslag, ondersteuningstoeslag, startbedrag, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag.  Of check de toegewezen bedragen van de voorbije uitbetalingsmaand, het profiel van de rechtgevende kinderen, evoluties ten opzichte van een jaar geleden…

Stabiele cijfers op jaarbasis

Elke uitbetaling van het Groeipakket zorgt later, retroactief, voor correcties. Wie op zoek is naar stabiele cijfers op langere termijn vindt deze in het cijferrapport Groeipakket. Voor een overzicht op kwartaalbasis (maart, juni, september en december) kan je de cijfers op maat raadplegen.