Elk kind verdient alle kansen

Opgroeien heeft als missie om het recht op kansrijk opgroeien mee te realiseren. ​
​Het Groeipakket is daarbij een belangrijke hefboom. In juni 2023 hadden 1,6 miljoen kinderen recht op een toeslag voor een bedrag van bijna 335 miljoen euro.

Heel wat kinderen met een aandoening, beperking of handicap hebben extra ondersteuning nodig. Zij hebben recht op een zorgtoeslag, een extra toeslag in het Groeipakket. Vandaag kunnen 45.957 kinderen rekenen op die maandelijkse zorgtoeslag.
​​
​Het totale, maandelijkse budget voor zorgtoeslag lag in september 2023 op 10 miljoen euro. In september 2023 werd er voor 3.111 kinderen met een ondersteuningsnood een zorgtoeslag aangevraagd. Een aanvraag zorgtoeslag wordt binnen de twee maanden afgewerkt nadat ouders de nodige informatie bezorgden om een evaluatie te kunnen doen.

Zorgtoeslag in vrt-programma ‘Geld Gezocht’

Aflevering vier van het vrt-programma “Geld Gezocht” bracht een gezin in beeld dat recht heeft op een zorgtoeslag voor de ondersteuning van hun kinderen. ​
​​
​Deze aflevering bevestigt de grote noodzaak voor Opgroeien om alle professionals te betrekken die instaan voor de zorg en ondersteuning van kinderen met een zware ziekte, beperking of handicap. Zij zijn cruciale partners om ouders te informeren over hun recht op zorgtoeslag.

Webinar zorgtoeslag voor professionals

Opgroeien vindt het belangrijk om informatie te delen en organiseerde dit jaar al webinars en dialoogmomenten. We merken dat die informatienood hoog blijft vanuit de vragen en feedback van onder meer de sociale diensten in ziekenhuizen, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen en CLB’s.
​Daarom besliste Opgroeien om op 21 november een webinar zorgtoeslag op maat van alle zorgprofessionals te organiseren. ​
​Ambitie? Op anderhalf uur tijd tonen we welke stappen en informatie er nodig zijn bij een aanvraag zorgtoeslag en hoe hulpverleners ouders hierbij kunnen helpen.

Cijfers en achtergrond

Cijfers van Opgroeien tonen dat gezinnen met een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte vaker al een sociale toeslag in het Groeipakket ontvangen door een beperkter inkomen. Deze gezinnen hebben dus een beperkt inkomen en zijn financieel kwetsbaar. Het is cruciaal om snel correcte en efficiënte dienstverlening te realiseren. Zo krijgen alle gezinnen zo snel mogelijk waar ze recht op hebben.

De dashboards van Opgroeien brengen dit helder in kaart, per kwartaal.

De groep kinderen met een zorgtoeslag kent duidelijk een hoger aandeel kinderen met sociale toeslag (39,37%) dan de algemene populatie (29,79%). Het is daarom cruciaal dat die gezinnen, die al een toeslag krijgen omwille van een beperkter inkomen, snel en correct geïnformeerd worden over de zorgtoeslag en waar en wanneer ze een aanvraag moeten doen.